Privacybeleid


Identiteit & toegang

Wanneer u zich aanmeldt op Bambizo, vragen wij alleen uw naam en e-mailadres. Dat is alleen maar zodat u uw nieuwe account kunt personaliseren en wij u facturen, updates of andere essentiële informatie kunnen sturen. We zullen uw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen en we zullen uw naam ook niet gebruiken in marketinguitingen zonder uw toestemming.

Wanneer je voor Bambizo betaalt, vragen wij om je creditcardgegevens. Daarom kunnen wij u servicekosten in rekening brengen. Uw creditcard wordt rechtstreeks doorgegeven aan onze betalingsverwerker en gaat nooit via onze servers. We slaan een overzicht van de betalingstransactie op, inclusief de laatste 4 cijfers van het creditcardnummer, voor accountgeschiedenis, facturering en factureringsondersteuning.

Als je Bambizo schrijft met een vraag of om hulp, bewaren we die correspondentie en het e-mailadres voor toekomstig gebruik. Wanneer u onze marketingpagina's bezoekt, houden we dat bij voor statistische doeleinden (zoals conversiepercentages en om nieuwe ontwerpen te testen). We bewaren ook alle informatie die u vrijwillig verstrekt, zoals enquêtes, zolang dit zinvol is.

We zullen uw gegevens alleen delen in de volgende gevallen:

  • Voor het onderzoeken, voorkomen of ondernemen van actie met betrekking tot illegale activiteiten, vermoedelijke fraude, situaties die potentiële bedreigingen voor de fysieke veiligheid van een persoon met zich meebrengen, schendingen van onze Servicevoorwaarden
  • Als Bambizo wordt overgenomen door of gefuseerd met een ander bedrijf – dat zijn we niet van plan, maar als het wel gebeurt – zullen we u hiervan op de hoogte stellen voordat enige informatie over u wordt overgedragen en onderworpen wordt aan een ander privacybeleid.

Uw rechten met betrekking tot uw informatie

Misschien heb je wel eens gehoord van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) in Europa. De AVG geeft mensen die onder haar bescherming vallen bepaalde rechten met betrekking tot hun persoonlijke informatie die door ons op de Site wordt verzameld. Dienovereenkomstig erkent Bambizo de AVG en deze rechten en zal deze naleven, behalve voor zover beperkt door de toepasselijke wetgeving. De rechten onder de AVG omvatten:

  • Recht op toegang. Dit omvat uw recht op toegang tot de persoonlijke informatie die we over u verzamelen, en uw recht om informatie te verkrijgen over het delen, opslaan, beveiligen en verwerken van die informatie.
  • Recht op Correctie. Dit is uw recht om correctie van uw persoonlijke gegevens te vragen.
  • Recht op verwijdering. Dit is uw recht om te verzoeken, behoudens bepaalde beperkingen onder de toepasselijke wetgeving, dat uw persoonlijke gegevens uit ons bezit worden verwijderd (ook bekend als het “Recht om vergeten te worden”). Als de toepasselijke wetgeving ons echter verplicht om te voldoen aan uw verzoek om uw gegevens te verwijderen, kan het voldoen aan uw verzoek u ervan weerhouden de Bambizo-diensten te gebruiken en kan dit resulteren in het sluiten van uw account.
  • Recht om te klagen. U hebt het recht om een klacht in te dienen over onze omgang met uw persoonsgegevens bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.
  • Recht om de verwerking te beperken. Dit is uw recht om te verzoeken om beperking van hoe en waarom uw persoonlijke gegevens worden gebruikt of verwerkt.
  • Recht van bezwaar. Dit is uw recht om in bepaalde situaties bezwaar te maken tegen hoe of waarom uw persoonlijke informatie wordt verwerkt.
  • Recht op overdraagbaarheid. Dit is uw recht om de persoonlijke informatie die we over u hebben te ontvangen en het recht om deze door te geven aan een andere partij.
  • Recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen en te voorkomen dat een beslissing die een juridisch of vergelijkbaar aanzienlijk effect op u kan hebben, uitsluitend wordt genomen op basis van geautomatiseerde processen. Het is echter belangrijk op te merken dat dit recht beperkt kan zijn in situaties waarin de beslissing noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract tussen u en ons, is toegestaan volgens de toepasselijke Europese wetgeving, of is gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming.

Veel van deze rechten kunnen worden uitgeoefend door in te loggen en uw accountgegevens direct bij te werken.

Rechtshandhaving

Bambizo zal uw gegevens niet aan de politie overhandigen, tenzij een gerechtelijk bevel bepaalt dat dit moet. We wijzen verzoeken van lokale en federale wetshandhavers resoluut af wanneer zij gegevens opvragen zonder gerechtelijk bevel. En tenzij dit wettelijk niet mogelijk is, zullen we u altijd op de hoogte stellen wanneer dergelijke verzoeken worden gedaan.

Beveiliging en versleuteling

Alle gegevens worden gecodeerd via SSL/TLS Wanneer gegevens van onze servers naar uw browser worden verzonden, worden ze versleuteld om de veiligheid te waarborgen. Ook de back-ups van de database worden versleuteld opgeslagen. Hoewel gegevens niet versleuteld zijn terwijl ze actief in onze database staan (om ervoor te zorgen dat ze direct beschikbaar zijn wanneer u ze nodig heeft), streven we er voortdurend naar om uw gegevens in rust te beveiligen op alle mogelijke manieren.

Verwijderde gegevens

Bij het annuleren van uw account zorgen we ervoor dat er gedurende de laatste 30 dagen geen gegevens op onze servers worden opgeslagen. Bovendien wordt alles wat u tijdens de actieve periode uit uw account verwijdert ook binnen 30 dagen definitief verwijderd. Op die manier waarborgen we dat uw gegevens grondig en tijdig worden verwijderd nadat u uw account heeft geannuleerd.

Als u een volledige verwijdering van uw gegevens wilt aanvragen, kunt u contact opnemen met onze klantenondersteuning. Uw verzoek zal zo snel mogelijk worden verwerkt.